CS  | EN  | DE  | FR  | RU 

Záruka výrobku

Související odkazy:
o výrobku ukázky řešení problému
montážní návod záruční podmínky certifikát

Verze pro domácnosti:
  - záruční doba na funkčnost výrobku je stanovena dle zákona - 24 měsíců
  - záruka na materiál a dílenské zpracování je dána výrobcem - 6 let

Verze pro firmy:
  – záruční doba na výrobky pro průmysl dle zákona – 24 měsíců

Záruční doba na výrobek je platná ode dne zakoupení a převzetí zboží. V případě, že se vyskytnou v záruční době vady výrobku, kupující má právo uplatnit reklamaci.
Kupující uplatňuje reklamaci na funkčnost u daného obchodního zástupce, od kterého výrobek zakoupil, ten ručí za správně doporučený typ výrobku, dle požadavků kupujícího.
Reklamace na materiál, či dílenské zpracování může zákazník reklamovat u obchodního zástupce nebo u výrobce.
Reklamace bude řádně vyřízena co nejdříve, avšak , nejpozději do 30 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
Výrobek zasílaný poštou na reklamaci kupujícím, musí být řádně zabalen, aby nedošlo k poškození při přepravě.

Záruční doba zaniká:
  - v případě, že dojde k neodborné instalaci výrobku
  - v případě rozmontování výrobku
  - v případě použití výrobku v nevhodných podmínkách, než k jakým byl výrobek doporučen a zakoupen

Kontakty

Obchodní oddělení:

Tel.: 606 938 069
E-mail: supertok@supertok.cz
E-mail: info@supertok.cz

Jméno


Email


Váš dotaz

domů |  o výrobku |  řešení pro domácnosti |  řešení pro firmy |  kontakty © 2006 Supertok