CS  | EN  | DE  | FR  | RU 

O výrobku

Související odkazy:
o výrobku ukázky řešení problému
montážní návod záruční podmínky certifikát

KVALITA SUPERTOKU je dána dvojnásobným průtokem kapaliny silovým polem vylepšené konstrukce labyrintu větších a účinnějších permanentních magnetů a použitím ušlechtilých materiálů pro pouzdro. Zvětšenými rozměry výrobků je zajištěn průtok kapaliny bez omezení.

- Zařízení na úpravu kapalin magnetickým polem
- Ochrana potrubí před vodním kamenem
- Supertok je doporučován do nových rozvodů jako prevence

ÚČINNOST ZAŘÍZENÍ SUPERTOK JE ZÁVISLÁ NA SLOŽENÍ VODY.
Může tvorbu vodního kamene omezit, změkčit již vzniklé inkrusty nebo je i zcela rozpustit.

Míra tvoření krystalizačních zárodků je úměrná velikosti magnetického pole. Počet částic s vyšším magnetickým polem roste, velikost částic s magnetickým polem klesá.

TVRDOST VODY
Tvrdá voda není škodlivá zdraví, jinak ničí téměř vše, co s ní přijde do styku. Vodní srážky prosakují terénem. Vápník a hořčík, které tvrdost vody způsobují především se do půdy dostávají vyluhováním z celé řady hornin. K nejznámějším patří vápence a dolomity. Hlavním problémem je vodní, někdy nazývaný kotelní kámen.Ten se postupně usazuje na stěnách potrubí tak, že v extrémních případech potrubí zcela uzavře. Stále se zužující otvor snižuje průtok vody.

Spotřebiče závislé na dostatečném tlaku a průtoku vody ( např. průtokové ohřívače ), přestávají fungovat. Zanedlouho bude třeba všechno potrubí vysekat a vyměnit ho za nové. Vodní kámen se usazuje i na topných tělesech praček, myček, bojlerů a dalších drahých a provozně choulostivých spotřebičů. Tím se zvyšuje potřeba elektrické energie, protože úsady jsou dobrým izolantem zabraňujícím postupu tepla ze spirál vody . Ohřev se jednak prodraží a také v tomto případě se rychle přiblíží nutná oprava vodním kamenem napadeného spotřebiče. Půjde zejména o výměnu topného tělesa, v horším případě o výměnu poškozeného spotřebiče za nový. V neposlední řadě vodní kámen ucpává trysky myček, přítoky WC splachovadel, vytváří fleky na chromových bateriích, ve vanách i umyvadlech. Srážením se rovněž zvyšuje potřeba mýdel, pracích prášků a změkčovadel

Tvrdost vody se měří v řadě jednotek. Zde jsou ty nejznámější, přičemž mmol/l je milimol na litr, 1oN je jeden stupeň německý. Již voda středně tvrdá a tvrdší si zaslouží nějakou úpravu.

mmol/loN
0,0-0,80,0-4,0velmi měkká
0,8-1,54,0-8,5měkká
1,5-2,28,5-12,5středně tvrdá
2,2-3,012,5-17,0dosti tvrdá
3,0-4,517,0-25,0tvrdá
4,5-9,025,0-50,0velmi tvrdá
9,0 a více50,0 a vícemimořádně tvrdá

ZÁKAL, REZ
Nejvzácnější tekutina se dostává do příbytku buď z veřejného vodovodu, nebo z vlastní studny. Lidé ji používají k užitkovým účelům tj. k praní, koupání, splachování WC aj. (až 99 % spotřeby), ale i k pití a vaření. Podle tohoto rozdělení velmi dobře zjistíme, jak je třeba se v domě o přitékající vodu postarat. Tvrdá voda do bojIeru potřebuje zcela jistě jinou úpravu než voda k pití, která je plná dusičnanů. V každém případě je třeba vodu v celém domě pro jakékoliv použití zbavit zákaIu, rzi a vodního slizu, tedy nečistot. K tomu slouží mechanický filtr. Mechanické nečistoty mohou být větší, tedy viditelné, ale i menší, tedy neviditelné. Bývají i velmi tvrdé. Zákal a rez ničí vše s čím přijdou do styku. Důsledkem je zanášení potrubí či bojlerů, kratší životnost drahých praček, myček, baterií a dalších vodních spotřebičů. Že je nepříjemné ponořit se do vany s kalnou vodou není třeba dodávat. Zapírání prádla je dalším důsledkem tohoto problému. Zákal a rez jsou i příčinou podtékání splachovadel.

Mechanický filtr na zákal a rez je tedy logickou, velmi užitečnou a obvykle nepostradatelnou součástí rozvodů vody. Proto jej najdete v nejvyspělejších zemích za vodoměrem nebo za domácí vodárnou většiny objektů. V řadě zemí je dokonce povinnou součástí vodoinstalace, aby se předešlo poruchám a neoprávněným reklamacím na napojené baterie, pračky, bojlery a další zařízení. Velká spokojenost je s vložkami o pórech 30 mikronů. Úbytek tlaku je zanedbatelný, účinnost vysoká. Vložky s menšími otvory chytnou sice ještě menší částice, úbytek tlaku již však může vadit. Pro velké průtoky jsou jiná, speciální zařízení. Pro přibližné zjištění požadovaného průtoku stačí vědět, že jeden otevřený domácnostní kohoutek dává 8-10 Iitrů vody za minutu.

Rezavá voda není železitá voda
Každý majitel studny, který se potýká s problémem železité vody, musí sám rozpoznat, zda voda už vytéká červená, nebo zčervená až po nějaké době, tzn. až se okysličí.
V prvním případě lze vhodnou mechanickou filtrací už okysličenou železitou sraženinu dobře odfiltrovat. Nejprve osadíme standardní mechanický filtr s vložkou 50, popř. 5mikronů. Bude sloužit jako předfiltr dalšího odželezňovacího (velmi jemného!) filtru, aby se často nezanášel a výměna vložek nebyla tak častá. Je to velmi ekonomické. Jemný odželezňovací filtr volíme 20" aby byl dostatečný průtok pro celou domácnost. V případě, kdy voda přitéká naprosto čirá a zčervená až při ohřevu či na vzduchu (např. ve vaně), je železo dokonale rozpuštěné jako sůl ve vodě. Pak i ta nejjemnější filtrace nepomáhá; není totiž co filtrovat. Odželezňovací proces je pak mnohem složitější . Zkušenosti ukazují, že více než polovině domácností s železitou vodou kaskáda dvou filtrů stačí. Ze zdravotního hlediska pak zbytkové železo vůbec nevadí, proto normu pitné vody splňovat nemusí.

Supertok® je zařízení, které vodu ovlivňuje fyzikálním způsobem a NEMĚNÍ CHEMICKÉ SLOŽENÍ VODY !

Materiály ke stažení
Ceník pro spotřebitele
Propagační materiál (určeno pro tisk - 2MB)

Kontakty

Obchodní oddělení:

Tel.: 606 938 069
E-mail: supertok@supertok.cz
E-mail: info@supertok.cz

Jméno


Email


Váš dotaz

domů |  o výrobku |  řešení pro domácnosti |  řešení pro firmy |  kontakty © 2006 Supertok