CS  | EN  | DE  | FR  | RU 

Montážní návod

Související odkazy:
o výrobku ukázky řešení problému
montážní návod záruční podmínky certifikát

Montáž zařízení doporučujeme svěřit odborné firmě, aby nedošlo k narušení těsnosti výrobku, nebo jinému poškození neodbornou manipulací.

Závit spojovacího dílu zašroubovaný při montáží do matice Supertoku nesmí být delší než délka závitu v matici.

Supertok lze instalovat v libovolné poloze před každý spotřebič nebo technické zařízení, které chceme chránit před usazováním nerostných látek – vodního kamene. Zařízení je obousměrné, nezáleží tedy na jeho stranové orientaci.

V přívodním vodovodním potrubí doporučujeme instalovat zařízení za vodoměry či domácí vodárnu, sací koše, nebo nádrže čerpadel.

Při použití pro kapaliny bez mechanických a feromagnetických nečistot v uzavřených systémech je vhodné doplnit magnetické zařízení odkalovacím filtrem.

Výrobce doporučuje předřadit před Supertok filtr hrubých nečistot
http://upravny-vody.cz/produkty/filtrace-lt-br-gt-vody

Supertok nevyžaduje žádnou údržbu.

Kontakty

Obchodní oddělení:

Tel.: 606 938 069
E-mail: supertok@supertok.cz
E-mail: info@supertok.cz

Jméno


Email


Váš dotaz

domů |  o výrobku |  řešení pro domácnosti |  řešení pro firmy |  kontakty © 2006 Supertok